Telefon : 0268/549346

Telefon : 0726/500800

office@depozitcartofi.ro

Societatea AGROVIT SA este o societate românească înfiinţată prin Hotărâre de Guvern în anul 1991 prin dezmembrarea şi privatizarea Întreprinderii de Legume şi Fructe . Societatea este platitoare de TVA si este inregistrata în Registrul Operatorilor intracomunitari, putând astfel desfăşura activităţi cu orice alt agent economic din Uniunea Europeană.

 

AGROVIT are forma juridică de societate pe acţiuni, având acţionari persoane fizice şi juridice. Societatea are un capital social subscris şi vărsat de 1.156.420 RON.

 

Programul de lucru este de 8 ore, de Luni - Vineri în intervalul 8.30 – 16.30

Info Agrovit